Inzicht van de week

Op deze pagina van de website vind je iedere week een ander inzicht. Deze inzichten zijn afkomstig van de coachingsmethodieken die ik gebruik en zijn bedoeld om je aan het denken te zetten.

Weerstand bij een cliënt is een teken van gebrek aan "rapport". Er zijn geen onwillige cliënten, alleen inflexibele communicatoren

"Rapport" is een term die in NLP gebruikt wordt voor goed contact tussen twee of meer personen. Als je rapport hebt sta je open voor elkaars suggesties. Als er in een gesprek weerstand ontstaat, is er blijkbaar nog onvoldoende rapport voor het gesprek wat je wilt voeren. Je zal dan dus flexibel moeten zijn in je communicatie om beter aansluiting bij de ander te vinden.

Ondanks dat deze NLP vooronderstelling het woord "Cliënt" gebruikt kan je dit inzicht ook gebruiken in situaties waar geen sprake is van een cliënt/hulpverlener relatie.

Wat kan jij met dit inzicht als je met iemand in gesprek bent?